Đêm chong đèn ngồi nhớ lại Từng mẩu chuyện ngày xưa. Mẹ về đứng dưới mưa Che lũ con nằm ngủ Canh từng bước chân thù. Bà bầu ngồi bên dưới cơn mưa. Bà bầu lội qua nhỏ suối, bên dưới mưa bom không ngại Mẹ dịu nhàng đưa lối, Tiễn nhỏ qua núi đồi. Mẹ chìm ngập trong đêm tối, Gió mưa tóc đậy lối con đi. Đêm chong đèn ngồi ghi nhớ lại Từng câu chuyện ngày xưa. Bà bầu về đứng dưới mưa, che tứng căn nhà nhỏ tuổi Xóa sạch mát vết con về người mẹ ngồi dưới trận mưa Mẹ là gió uốn nắn quanh, trên đời bé thầm im Trong câu hát thanh bình. Người mẹ làm gió mong manh. Mẹ là nước cất chan, Trôi dùm nhỏ phiền muộn mang lại đời mãi vào lành mẹ chìm dưới gian nan.


Bạn đang xem: Bài hát huyen thoai me


Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.


Xem thêm: Con Của Hồ Ngọc Hà Sao - Tên Thật Ít Ai Biết Của Các Nhóc Tỳ Nhà Sao

Update Required to play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.