bồi bổ - món ăn ngon Sản phụ khoa Nhi khoa nam khoa làm đẹp - sút cân phòng mạch online Ăn không bẩn sống khỏe mạnh

Ban Chấp hành tw Đảng cùng sản Việt Nam, Quốc hội nước cộng hoà buôn bản hội chủ nghĩa Việt Nam, quản trị nước cùng hoà làng mạc hội chủ nghĩa Việt Nam, cơ quan chỉ đạo của chính phủ nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Uỷ ban trung ương Mặt trận Tổ quốc nước ta và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:


*

Hơn 50 năm chuyển động cách mạng, Đồng chí đã có tương đối nhiều đóng góp cho việc nghiệp biện pháp mạng của Đảng với của dân tộc, Đồng chí được Đảng, công ty nước khuyến mãi thưởng Huân chương hồ nước Chí Minh, danh hiệu hero Lực lượng trang bị nhân dân, Huy hiệu 50 năm tuổi đảng và những huân, huy chương cao niên khác.

Bạn đang xem: Bộ trưởng quốc phòng phùng quang thanh

Để tỏ lòng yêu thương tiếc và ghi nhận thêm những thành tích, cống hiến của đồng chí Phùng quang Thanh, Ban Chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước cùng hoà xóm hội chủ nghĩa Việt Nam, quản trị nước cùng hoà buôn bản hội công ty nghĩa Việt Nam, chính phủ nước nhà nước cộng hoà xóm hội nhà nghĩa Việt Nam, Uỷ ban trung ương Mặt trận Tổ quốc việt nam quyết định tổ chức lễ tang bè bạn Phùng quang Thanh với nghi tiết Lễ tang cung cấp Nhà nước.


Quá trình công tác của Đại tướng tá Phùng quang quẻ Thanh

Từ mon 7/1967 - tháng 02/1968: Chiến sĩ, đái đoàn 20, Sư đoàn 312.

Từ mon 3/1968 - tháng 10/1971: Tiểu team phó, Tiểu đội trưởng, Trung team phó, Trung nhóm trưởng, Phó Đại team trưởng, Đại nhóm trưởng Đại nhóm 9, tiểu đoàn 9, Trung đoàn 64, Sư đoàn 320.

Từ tháng 11/1971 - mon 7/1972: học viên huấn luyện và giảng dạy cán cỗ tiểu đoàn, ngôi trường Sĩ quan Lục quân 1.

Từ mon 8/1972 - mon 7/1974: Phó tiểu đoàn trưởng, Tiểu trưởng đoàn Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 64, Sư đoàn 320B.

Từ tháng 8/1974 - tháng 12/1976: học viên huấn luyện và giảng dạy cán cỗ trung đoàn tại học viện Quân sự (nay là học viện Lục quân).

Từ mon 01/1977 - tháng 11/1977: tham mưu trưởng Trung đoàn 64, Sư đoàn 320B, quân đoàn 1.

Từ mon 12/1977 - tháng 4/1979: học tập viên trường Văn hoá binh đoàn 1.

Từ mon 5/1979 - mon 12/1982: Phó Trung đoàn trưởng, Trung trưởng đoàn Trung đoàn 64, Sư đoàn 390, quân đoàn 1.

Từ mon 01/1983 - mon 10/1983: học tập viên huấn luyện và giảng dạy Trung đoàn trưởng cỗ binh cơ giới trên Liên Xô.

Từ mon 11/1983 - tháng 4/1984: Phó Sư trưởng đoàn kiêm tư vấn trưởng Sư đoàn 390, binh đoàn 1.

Từ tháng 5/1984 - mon 02/1986: học tập viên đào tạo tiếng Nga tại Đại học tập Ngoại ngữ quân sự chiến lược (nay là học viện Khoa học Quân sự).

Từ mon 3/1986 - mon 8/1986: học viên học viện chuyên nghành Quân sự cao cấp (nay là học viện chuyên nghành Quốc phòng).

Từ mon 9/1986 - mon 7/1988: Phó Sư trưởng đoàn phụ trách Sư đoàn 390, quân đoàn 1.

Từ tháng 8/1988 - tháng 02/1989: Sư đoàn trưởng Sư đoàn 312, binh đoàn 1.

Từ tháng 3/1989 - mon 7/1989: học tập tiếng Nga tại học viện chuyên nghành Kỹ thuật quân sự.

Từ tháng 8/1989 - tháng 8/1990: học viên đào tạo chỉ đạo tham mưu, học viện chuyên nghành Vôrôsilốp, cỗ Tổng tham vấn (Liên Xô).

Từ tháng 9/1990 - mon 01/1991: học tập viên vấp ngã túc Binh chủng đúng theo thành, học viện chuyên nghành Quân sự cấp cao (nay là học viện Quốc phòng).

Từ tháng 02/1991 - mon 8/1991: Phụ trách tư vấn trưởng quân đoàn 1.

Từ mon 9/1991 - mon 01/1994: Sư trưởng đoàn Sư đoàn 312, binh đoàn 1.

Từ tháng 02/1994 - tháng 8/1997: Phó cục trưởng, cục trưởng cục Tác chiến, bộ Tổng Tham mưu.

Từ mon 9/1997 - tháng 01/1998: học tập lý luận thiết yếu trị cao cấp, học viện Chính trị quân sự.

Từ mon 02/1998 - tháng 5/2001: tứ lệnh Quân khu 1.

Tại Đại hội Đảng cả nước lần sản phẩm IX (tháng 4/2001), Đồng chí được thai vào Ban Chấp hành tw Đảng.

Từ tháng 6/2001 - tháng 5/2006: Đồng chí là Uỷ viên trung ương Đảng, Uỷ viên thường vụ Quân uỷ Trung ương, Tổng tham vấn trưởng Quân đội quần chúng Việt Nam, vật dụng trưởng bộ Quốc phòng.

Tại Đại hội Đảng việt nam lần sản phẩm công nghệ X (tháng 4/2006), bằng hữu được bầu lại vào Ban Chấp hành tw Đảng, được Ban Chấp hành trung ương Đảng bầu vào Bộ bao gồm trị với được hướng dẫn và chỉ định là Phó bí thư Quân uỷ Trung ương; bộ trưởng liên nghành Bộ Quốc chống (tháng 6/2006).

Tại Đại hội Đảng toàn nước lần thiết bị XI (tháng 01/2011), bằng hữu tiếp tục được thai vào Ban Chấp hành tw Đảng, được Ban Chấp hành tw Đảng thai lại vào Bộ chính trị, thường xuyên giữ chức Phó túng bấn thư Quân uỷ Trung ương, bộ trưởng Bộ Quốc chống (đến mon 4/2016).

Tháng 10/2016: Đồng chí được Đảng, đơn vị nước mang đến nghỉ theo chế độ.

Đồng chí là Uỷ viên Ban Chấp hành tw Đảng các khoá IX, X, XI; Uỷ viên Bộ chủ yếu trị những khoá X, XI. Đại biểu Quốc hội những khoá XI, XII, XIII.

Đồng chí được thăng quân hàm thiếu hụt tướng mon 10/1994; Trung tướng tháng 11/1999; Thượng tướng mon 6/2003; Đại tướng tháng 7/2007.

Xem thêm: Bệnh Viện Phụ Sản Hải Dương, Có Khu Điều Trị Riêng Cho Sản

Do có khá nhiều công lao và các thành tích xuất sắc so với sự nghiệp biện pháp mạng của Đảng, của dân tộc và Quân đội, bè bạn được Đảng, nhà nước tặng thưởng Huân chương hồ nước Chí Minh, danh hiệu nhân vật lực lượng trang bị nhân dân, Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng và những huân, huy chương cao cả khác./.