Việc nắm rõ chu kỳ tởm nguyệt an toàn sẽ giúp chị em xác định chính xác vòng kinh và ngày rụng trứng. Từ bỏ đó, tính được ngày thụ thai và tránh thai an toàn.

Đề cập mang đến chủ đề này,