Bộ đề thi cuối học tập kì 2 môn Toán lớp 1Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán số 2Bộ đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 1 năm 2018 – 2019 theo Thông bốn 22


Bạn đang xem: Top 10 đề thi học kì 2 môn toán lớp 1 có đáp án

Bộ đề thi cuối học kì 2 môn Toán lớp 1

Đề bài: Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán năm học 2018 – 2019

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu vấn đáp đúng:

Câu 1: (1 điểm) (Mức 1)

a/ Số tròn chục bé xíu nhất là:

A. 80

B. 90

C. 60

D. 10

b/ Số 90 đứng ngay tức khắc sau số nào?

A. 89

B. 98

C. 91

D. 92

Câu 2: (1 điểm) hiệu quả đúng của phép tính: 39cm + 50cm =…..? (Mức 1)

A. 79cm

B. 89cm

C. 90cm

D. 69 cm

Câu 3: (1 điểm) trong những tuần lễ em đi học các ngày: (Mức 2)

A. đồ vật bảy, chủ nhật

B. Máy hai, thiết bị ba, lắp thêm tư

C. Máy hai, đồ vật ba, lắp thêm tư, trang bị năm

D. Trang bị hai, lắp thêm ba, sản phẩm tư, máy năm, máy sáu

Câu 4: (1 điểm) Có…. điểm sống trong hình trụ (Mức 2)

*

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 5: (1 điểm) Số phù hợp điền vào ô trống là: 20 + 65 = … + đôi mươi (Mức 2)

A. 15

B. 25

C. 35

D.

Xem thêm: Kem Em Bé Trị Chàm Sữa Cho Bé An Toàn Và Hiệu Quả Nhất, Kem Em Bé Trị Chàm Sữa Có Khỏi Không

65

Câu 6: (1 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: (Mức 3)

a) 66 – 33 = 51

b) 47 – 2 = 45

c) 44 – 22 = 22

d) 8 + 11 = 18

Câu 7: (1 điểm) Nối phép tính với hiệu quả đúng: (Mức 3)

*

Câu 8: (1 điểm) Đặt tính rồi tính (Mức 3)

a) 68 – 23

b) 65 + 13

c) 8 + 11

d) 79 – 19

Câu 9: (1 điểm) Giải vấn đề (Mức 3)

Cây bòng nhà Nam bao gồm 65 quả, tía đã hái xuống 34 quả để bán. Hỏi trên cây bưởi nhà nam giới còn từng nào quả?

Bài giải

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

Câu 10: ( 1 điểm) Điền số tương thích vào nơi chấm (Mức 4)

a/ 98 – … = 45

b/ 35 + … = 99