Hệ thống trường do Sở Giáo dục Đào tạo TPHCM công bố bao gồm các trường THPT, trung tâm GDTX, phân hiệu bổ túc văn hóa và trường cao đẳng, trung cấp tuyển sinh lớp 10 trung học.

Bạn đang xem: Học phí trường thpt nguyễn khuyến

Thông tin cụ thể gồm phương thức tuyển sinh, chỉ tiêu và học phí các trường dự kiến (Xem thông tin đầy đủ tại đây).

*

(Ảnh: LH)


Dưới đây, Đài Tiếng nói Nhân dân TPHCM (VOH) trích đăng thông tin tuyển sinh, học phí các trường tư thục tại TPHCM. Đây là khối trường thông thường có mức học phícao hơn so với trường công lập, đặc biệt, với một số trường quốc tế, học phí cao nhất có thể lên tới trên 48 triệu đồng/tháng.

STT

TRƯỜNG

CHỈ TIÊU

HÌNH THỨC

MỨC HỌC PHÍ

Quận 1

1

THCS và THPT Đăng Khoa

245

Xét tuyển

Trường tư thục, học 2 buổi/ngày. Nội trú, Bán trú.Học phí: Phí nội trú - 3.000.000đ/tháng, Phí bán trú - 1.000.000đ/tháng, Học 2 buổi/ngày -1.990.000đ/tháng.

2

Tiểu học, THCS và THPT Quốc tế Á Châu

800

Xét tuyển

Trường tư thục, học 2 buổi/ngày (buổi chiều học chương trình tiếng Anh). Bán trú.Học phí: Học 2 buổi/ngày - 12.415.000 đ/tháng.

3

Tiểu học, THCS và THPT Úc Châu

36

Xét tuyển

Trường tư thục, học 1 buổi/ngày. Học phí: 4.200.000đ/tháng.

4

Tiểu học, THCS và THPT Nam Mỹ

50

Xét tuyển

Trường tư thục, học 2 buổi/ngày, tăng cường tiếng Anh. Bán trú. Học phí: 9.000.000đ/tháng

5

THCS và THPT Châu Á Thái Bình Dương

100

Xét tuyển

Trường tư thục, học 2 buổi/ngày. Bán trú. Học phí: 19.000.000đ/tháng.

Quận 2

6

Trường Song ngữ Quốc tế Horizon

30

Xét tuyển

Trường tư thục, học 2 buổi/ngày, dạy song ngữ Anh văn 5 môn KHTN. Nội trú, Bán trú.Học phí: Phí nội trú - 7.500.000đ/tháng, Phí bán trú - 1.000.000đ/tháng, Học 2 buổi/ngày -23.000.000đ/tháng.

Quận 3

7

Tiểu học, THCS và THPT Tây Úc

40

Xét tuyển

Trường tư thục, tăng cường tiếng Anh, học 2 buổi/ngày. Nội trú, Bán trú.Học phí: Phí nội trú - 5.500.000 đ/tháng, Phí bán trú - 2.750.000 đ/tháng, Học 2 buổi/ngày -12.100.000đ/tháng.

Quận 5

8

THCS và THPT An Đông

240

Xét tuyển

Trường tư thục, học 2 buổi/ngày.Học phí: Học 2 buổi/ngày - 1.490.000đ/tháng.

9

THPT Thăng Long

450

Xét tuyển

Trường tư thục, học 1 buổi/ngày, học 2 buổi/ngày. Nội trú, bán trú.Học phí: Phí nội trú - 2.500.000đ/tháng, Phí bán trú - 800.000đ/tháng, Học 1 buổi/ngày -850.000đ/tháng; Học 2 buổi/ngày - 1.550.000đ/tháng.

10

THPT Văn Lang

60

Xét tuyển

Trường tư thục, Học 1 buổi/ngày, Bán trú. Ngoại ngữ Anh - Hoa.Học phí: Phí bán trú - 1.200.000đ/tháng, Học 1 buổi/ngày - 2.292.000đ/tháng.

11

THCS và THPT Quang Trung Nguyễn Huệ

250

Xét tuyển

Trường tư thục, học 2 buổi/ngày, Nội trú, Bán trú.Học phí: Phí nội trú - 4.700.000đ/tháng, Phí bán trú - 970.000đ/tháng; Học 2 buổi/ngày -3.700.000đ/tháng.

Quận 6

12

THCS và THPT Phan Bội Châu

150

Xét tuyển

Trường tư thục, học 2 buổi/ngày, Nội trú, Bán trú.Học phí: Phí nội trú - 4.800.000đ/tháng, Phí bán trú - 2.600.000đ/tháng, Học 2 buổi/ngày -1.900.000đ/tháng.

13

THPT Quốc Trí

200

Xét tuyển

Trường tư thục, học 2 buổi/ngày, Bán trú.Học phí: Phí bán trú - 2.870.000đ/tháng, Học 2 buổi/ngày - 1.800.000đ/tháng.

14

THCS và THPT Đào Duy Anh

180

Xét tuyển

Trường tư thục, học 2 buổi/ngày. Nội trú; Bán trú.Học phí: Phí nội trú - 2.000.000đ/tháng; Phí bán trú - 980.000đ/tháng; Học 2 buổi/ngày -1.690.000đ/tháng.

15

THPT Phú Lâm

300

Xét tuyển

Trường tư thục, học 2 buổi/ngày. Nội trú, Bán trú.Học phí: Phí nội trú - 2.100.000đ/tháng; Phí bán trú - 950.000đ/tháng; Học 2 buổi/ngày -1.500.000đ/tháng.

Quận 7

16

THCS và THPT Đinh Thiện Lý

180

Xét tuyển

Trường tư thục, học 2 buổi/ngày. Bán trú.Học phí: Học 2 buổi/ngày - 11.030.000đ/tháng

17

THCS và THPT Sao Việt

200

Xét tuyển

Trường tư thục; học 2 buổi/ngày. Nội trú, bán trú.

18

THCS và THPT Đức Trí

300

Xét tuyển

Trường tư thục; học 2 buổi/ngày. Nội trú, Bán trú.Học phí: Phí nội trú - 2.200.000đ/tháng, Phí bán trú - 630.000đ/tháng, Học 2 buổi/ngày -3.200.000đ/tháng.

19

Tiểu học, THCS và THPT Quốc tế Canada

100

Xét tuyển

Trường tư thục, học 2 buổi/ngày. Chương trình song ngữ. Nội trú, bán trú.Học phí: Học 2 buổi/ngày - 21.000.000đ/tháng.

Quận 9

20

Tiểu học, THCS và THPT Ngô Thời Nhiệm

850

Xét tuyển

Trường tư thục, học 2 buổi/ngày. Nội trú, bán trú.Học phí: Phí nội trú - 1.400.000đ/tháng, Học 2 buổi/ngày - 2.700.000đ/tháng.

21

THCS và THPT Hoa Sen

780

Xét tuyển

Trường tư thục. Học 2 buổi/ngày. Nội trú, Bán trú.Học phí: Phí nội trú - 3.265.000đ/tháng, Phí bán trú - 2.085.000đ/tháng. Học 2 buổi -1.425.000đ/tháng.

Quận 10

22

Tiểu học, THCS và THPT Vạn Hạnh

350

Xét tuyển

Trường tư thục, học 2 buổi/ngày.Học phí: Học 2 buổi/ngày - 2.050.000đ/tháng

23

THCS và THPT Duy Tân

200

Xét tuyển

Trường tư thục, học 2 buổi/ngày.Học phí: Phí nội trú - 6.200.000đ/tháng, Phí bán trú - 3.700.000đ/tháng. Học 2 buổi -2.400.000đ/tháng.

24

Tiểu học, THCS và THPT Việt Úc

360

Xét tuyển

Trường tư thục, học 2 buổi/ngày. Bán trú. Tăng cường tiếng AnhHọc phí: Học 2 buổi/ngày - 24.917.600 đ/tháng

25

Tiểu học, THCS và THPT Hòa Bình

300

Xét tuyển

Trường tư thục, học 2 buổi/ngày. Bán trú. Học phí: Phí bán trú - 1.000.000đ/tháng; Học 2 buổi/ngày - 1.800.000đ/tháng.

Quận 11

26

Tiểu học, THCS và THPT Trương Vĩnh Ký

875

Xét tuyển

Trường tư thục, học 2 buổi/ngày. Nội trú, Bán trú.Học phí: Phí nội trú - 4.100.000đ/tháng; Bán trú - 1.350.000đ/tháng; Học 2 buổi/ngày -2.500.000đ/tháng.

27

THPT Việt Mỹ Anh

60

Xét tuyển

Trường tư thục, học 1 buổi/ngày.Học phí: Học 1 buổi/ngày - 9.500.000đ/tháng.

28

THPT Trần Quốc Tuấn

150

Xét tuyển

Trường tư thục, học 2 buổi/ngày. Nội trú; Bán trú.Học phí: Phí nội trú - 4.670.000đ/tháng; Bán trú - 1.273.000đ/tháng; Học 2 buổi/ngày -1.680.000đ/tháng.

Quận 12

29

THCS và THPT Hoa Lư

300

Xét tuyển

Trường tư thục, học 2 buổi/ngày. Nội trú, bán trú.Học phí: Học 2 buổi/ngày - 1.360.000đ/tháng.

30

THCS và THPT Bắc Sơn

72

Xét tuyển

Trường tư thục, học 2 buổi/ngày. Nội trú; Bán trú.Học phí: Phí nội trú - 2.400.000đ/tháng; Phí bán trú - 1.400.000đ/tháng; Học 2 buổi/ngày -2.200.000đ/tháng.

31

THCS và THPT Lạc Hồng

300

Xét tuyển

Trường tư thục, học 2 buổi/ngày. Nội trú; Bán trú. Tăng cường tiếng Anh.Học phí: Phí nội trú - 1.716.000đ/tháng; Phí bán trú - 660.000đ/tháng; Học 2 buổi/ngày -1.350.000đ/tháng.

32

THPT Việt Âu

350

Xét tuyển

Trường tư thục, học 2 buổi/ngày. Nội trú, Bán trú. Tăng cường tiếng Anh.Học phí: Phí nội trú - 800.000đ/tháng, Phí bán trú - 200.000đ/tháng, Học 2 buổi/ngày -1.900.000đ/tháng.

33

Tiểu học, THCS và THPT Mỹ Việt

240

Xét tuyển

Trường tư thục, học 2 buổi/ngày. Nội trú, bán trú.Học phí: Phí nội trú - 2.040.000đ/tháng, Phí bán trú - 1.600.000đ/tháng, Học 2 buổi/ngày -2.040.000đ/tháng.

34

THCS - THPT Bạch Đằng

300

Xét tuyển

Trường tư thục, học 2 buổi/ngày. Nội trú, bán trú.Học phí: Phí nội trú - 2.600.000đ/tháng; Phí bán trú - 800.000đ/tháng; Học 2 buổi/ngày -900.000đ/tháng.

35

THCS - THPT Ngọc Viễn Đông

150

Xét tuyển

Trường tư thục, học 1 buổi/ngày. Nội trú, bán trú.Học phí: Phí nội trú - 4.000.000đ/tháng; Phí bán trú - 1.500.000đ/tháng; Học 2 buổi/ngày -1.000.000đ/tháng.

36

Tiểu học, THCS và THPT Tuệ Đức

80

Xét tuyển

Trường tư thục, học 2 buổi/ngày. Nội trú; Bán trú.Học phí: Phí nội trú - 2.600.000đ/tháng; Phí bán trú - 1.000.000đ/tháng; Học 2 buổi/ngày -6.000.000đ/tháng.

Quận Tân Bình

37

THCS - THPT Nguyễn Khuyến

2.070

Xét tuyển

Trường tư thục, học 2 buổi/ngày. Nội trú; Bán trú.Học phí: Phí nội trú - 4.140.000đ/tháng, Phí bán trú - 1.600.000đ/tháng, Học 2 buổi/ngày -2.215.000đ/tháng.

38

THCS - THPT Thái Bình

120

Xét tuyển

Trường tư thục, học 2 buổi/ngày. Nội trú; Bán trú.Học phí: Phí nội trú - 4.500.000đ/tháng; Phí bán trú - 1.100.000đ/tháng; Học 2 buổi/ngày -4.000.000đ/tháng.

39

Tiểu học, THCS và THPT Thanh Bình

600

Xét tuyển

Trường tư thục, học 2 buổi/ngày. Nội trú, Bán trú.Học phí: Học 2 buổi/ngày - 2.500.000đ/tháng.

40

THCS - THPT Việt Thanh

200

Xét tuyển

Trường tư thục, học 2 buổi/ngày. Nội trú. Bán trú. Tăng cường tiếng Anh.Học phí: Phí nội trú - 3.302.000đ/tháng; Phí bán trú - 1.417.000đ/tháng. Học 2 buổi/ngày -1.565.000đ/tháng

41

THCS - THPT Bác Ái

100

Xét tuyển

Trường tư thục, học 2 buổi/ngày. Nội trú, Bán trú.Học phí: Phí nội trú - 5.400.000đ/tháng, Phí bán trú - 3.150.000đ/tháng, Học 2 buổi/ngày -1.900.000đ/tháng.

42

Tiểu học, THCS và THPT Thái Bình Dương

16

Xét tuyển

Trường tư thục, học 2 buổi/ngày. Bán trúHọc phí: Phí bán trú - 3.300.000đ/tháng; Học 2 buổi/ngày - 6.300.000đ/tháng.

43

THCS và THPT Hai Bà Trưng

120

Xét tuyển

Trường tư thục, học 2 buổi/ngày. Nội trú; Bán trú.Học phí: Phí nội trú - 2.300.000đ/tháng; Phí bán trú - 400.000đ/tháng; Học 2 buổi/ngày -2.000.000đ/tháng.

44

THPT Thủ Khoa Huân

120

Xét tuyển

Trường tư thục, học 2 buổi/ngày. Nội trú; Bán trú.Học phí: Phí nội trú - 3.500.000đ/tháng; Phí bán trú - 1.000.000đ/tháng; Học 2 buổi/ngày -1.600.000đ/tháng.

45

Tiểu học, THCS và THPT Việt Mỹ

90

Xét tuyển

Trường tư thục, học 1 buổi/ngày, học 2 buổi/ngày. Nội trú; Bán trú.Học phí: Phí nội trú - 6.475.000đ/tháng, Phí bán trú - 3.025.000đ/tháng, Học 2 buổi/ngày -9.625.000đ/tháng, Học 1 buổi/ngày - 6.738.000đ/tháng.

Quận Tân Phú

46

THCS và THPT Khai Minh

500

Xét tuyển

Trường tư thục, học 2 buổi/ngày. Nội trú; Bán trú.Học phí: Phí nội trú - 2.000.000đ/tháng, Phí bán trú - 600.000đ/tháng, Học 2 buổi/ngày -1.200.000đ/tháng.

47

THCS và THPT Nhân Văn

240

Xét tuyển

Trường tư thục, học 2 buổi/ngày. Nội trú, Bán trú.Học phí: Phí nội trú - 2.950.000đ/tháng; Phí bán trú - 1.150.000đ/tháng; Học 2 buổi/ngày -2.000.000đ/tháng.

48

THCS và THPT Trí Đức

660

Xét tuyển

Trường tư thục, học 1 buổi/ngày, học 2 buổi/ngày. Nội trú, Bán trú.Học phí: Phí nội trú - 1.120.000đ/tháng; Phí bán trú - 1.120.000đ/tháng; Học 2 buổi/ngày -1.120.000đ/tháng, Học 1 buổi/ngày - 960.000đ/tháng.

49

Tiểu học, THCS và THPT Quốc văn Sài Gòn

100

Xét tuyển

Trường tư thục, học 2 buổi/ngày.

Học phí: Học 2 buổi/ngày - 2.100.000đ/tháng

50

THCS và THPT Tân Phú

400

Xét tuyển

Trường tư thục, học 2 buổi/ngày. Nội trú, Bán trú. Tăng cường tiếng Anh.

Học phí: Phí nội trú - 2.000.000đ/tháng; Phí bán trú - 500.000đ/tháng; Học 2 buổi/ngày -

2.900.000đ/tháng.

51

THPT Minh Đức

150

Xét tuyển

Trường tư thục, học 2 buổi/ngày. Nội trú; Bán trú.Học phí: Phí nội trú - 3.870.000đ/tháng; Phí bán trú - 1.000.000đ/tháng; Học 2 buổi/ngày -1.620.000 đ/tháng

52

THCS và THPT Hồng Đức

600

Xét tuyển

Trường tư thục, học 2 buổi/ngày. Nội trú; Bán trú.Học phí: Phí nội trú - 5.575.000đ/tháng; Phí bán trú - 3.100.000đ/tháng; Học 2 buổi/ngày -2.000.000đ/tháng.

53

THPT Nhân Việt

450

Xét tuyển

Trường tư thục, học 2 buổi/ngày. Nội trú; Bán trú.Học phí: Phí nội trú - 3.000.000đ/tháng; Phí bán trú - 800.000đ/tháng; Học 2 buổi/ngày -1.500.000đ/tháng

54

THPT Trần Cao Vân

840

Xét tuyển

Trường tư thục, học 1 buổi/ngày, học 2 buổi/ngày. Nội trú, Bán trú.Học phí: Phí nội trú - 2.850.000đ/tháng, Phí bán trú - 800.000đ/tháng, Học 2 buổi/ngày -1.650.000đ/tháng, Học 1 buổi/ngày - 950.000đ/tháng.

55

THPT Trần Quốc Toản

100

Xét tuyển

Trường tư thục, học 1 buổi/ngày, học 2 buổi/ngày. Nội trú, Bán trúHọc phí: Phí nội trú - 1.600.000đ/tháng; Phí bán trú - 800.000đ/tháng; Học 2 buổi/ngày -1.200.000đ/tháng; Học 1 buổi/ngày - 600.000đ/tháng.

56

THPT Vĩnh Viễn

450

Xét tuyển

Trường tư thục, học 2 buổi/ngày. Nội trú, Bán trú.Học phí: Phí nội trú - 3.600.000đ/tháng; Phí bán trú- 1.200.000đ/tháng; Học 2 buổi/ngày -1.800.000đ/tháng.

57

THPT Thành Nhân

350

Xét tuyển

Trường tư thục, học 2 buổi/ngày. Nội trú, bán trú. Tăng cường tiếng Anh.Học phí: Học 2 buổi/ngày - 2.200.000đ/tháng

58

THCS và THPT Đinh Tiên Hoàng

120

Xét tuyển

Trường tư thục, học 2 buổi/ngày. Nội trú; Bán trú.Học phí: Phí nội trú - 3.550.000đ/tháng; Phí bán trú - 950.000đ/tháng; Học 2 buổi/ngày -2.250.000đ/tháng

59

THCS và THPT Nam Việt

1.450

Xét tuyển

Trường tư thục, học 2 buổi/ngày. Nội trú, Bán trú. Tăng cường tiếng Anh.Học phí: Phí nội trú - 4.020.000đ/tháng; Phí bán trú - 1.735.000đ/tháng; Học 2 buổi/ngày -1.275.000đ/tháng.

60

THCS và THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

240

Xét tuyển

Trường tư thục, học 1 buổi/ngày, học 2 buổi/ngày. Nội trú, Bán trú.Học phí: Phí nội trú - 3.200.000đ/tháng, Phí bán trú - 1.040.000đ/tháng; Học 1 buổi/ngày -1.100.000đ/tháng; Học 2 buổi/ngày - 1.900.000đ/tháng

Quận Bình Thạnh

61

THPT Đông Đô

100

Xét tuyển

Trường tư thục, học 2 buổi/ngày. Bán trú.Học phí: Phí bán trú - 900.000đ/tháng, Học 2 buổi/ngày - 1.550.000đ/tháng.

62

Tiểu học, THCS và THPT Mùa Xuân

80

Xét tuyển

Trường tư thục, học 2 buổi/ngày. Bán trú. Chương trình Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam vàchương trình được cấp phép của Bang Massachusett (tiếng Anh-Toán-Khoa học).Học phí: Phí bán trú 1.995.000đ/tháng, Học 2 buổi/ngày - 22.185.000đ/tháng.

Quận Phú Nhuận

63

Tiểu học, THCS và THPT Quốc Tế

40

Trường tư thục, học 2 buổi/ngày. Nội trú, Bán trú. Có lớp dạy tăng cường các môn khoa họctự nhiên (hoặc Toán) bằng tiếng Anh.Học phí: Học 2 buổi/ngày - 11.650.000đ/tháng

64

THCS - THPT Việt Anh

250

Trường tư thục, học 2 buổi. Nội trú, Bán trú.Học phí: Phí nội trú - 4.754.000đ/tháng, Phí bán trú - 2.376.000đ/tháng, Học 2 buổi/ngày -10.998.000đ/tháng.

65

THPT Hưng Đạo

120

Trường tư thục, học 1 buổi/ngày, học 2 buổi/ngày. Bán trú.Học phí: Phí bán trú - 600.000đ/tháng; Học 2 buổi/ngày - 1.700.000đ/tháng; Học 1 buổi/ngày -1.000.000đ/tháng.

Quận Gò Vấp

66

Trường Phổ thông Dân lập Hermann Gmeiner

180

Trường dân lập, học 1 buổi/ngày, học 2 buổi/ngày. Bán trú.Học phí: Phí bán trú - 1.850.000đ/tháng, Học 2 buổi/ngày - 520.000đ/tháng, Học 1 buổi/ngày -485.000đ/tháng.

67

THCS - THPT Hồng Hà

800

Trường tư thục, học 2 buổi/ngày. Nội trú, Bán trú.Học phí: Phí nội trú - 6.700.000đ/tháng; Phí bán trú - 3.495.000đ/tháng; Học 2 buổi/ngày -2.200.000đ/tháng.

68

THCS - THPT Phạm Ngũ Lão

600

Trường tư thục, học 2 buổi/ngày. Nội trú, Bán trúHọc phí: Phí nội trú - 3.200.000đ/tháng; Phí bán trú - 920.000đ/tháng; Học 2 buổi/ngày -1.600.000đ/tháng.

69

THPT Lý Thái Tổ

300

Trường tư thục, học 2 buổi/ngày. Nội trú; Bán trú.Học phí: Phí nội trú - 2.950.000đ/tháng; Phí bán trú - 800.000đ/tháng; Học 2 buổi/ngày -1.850.000đ/tháng.

70

THPT Đào Duy Từ

90

Trường tư thục, học 2 buổi/ngày. Nội trú; Bán trú.Học phí: Phí nội trú - 4.350.000đ/tháng; Phí bán trú - 2.150.000đ/tháng; Học 2 buổi/ngày -1.500.000đ/tháng.

71

Tiểu học, THCS và THPT Nguyễn Tri Phương

300

Trường tư thục, học 1 buổi/ngày, học 2 buổi/ngày. Nội trú; Bán trú.Học phí: Phí nội trú - 4.800.000đ/tháng; Phí bán trú - 2.350.000đ/tháng; Học 2 buổi/ngày -1.650.000đ/tháng; Học 1 buổi/ngày - 800.000đ/tháng

72

THPT Đông Dương

420

Trường tư thục, học 2 buổi/ngày. Nội trú, bán trúHọc phí: Phí nội trú - 3.000.000đ/tháng, Phí bán trú - 1.500.000đ/tháng, Học 2 buổi/ngày -2.500.000đ/tháng.

73

THPT Việt Nhật

150

Trường tư thục, học 2 buổi/ngày. Nội trú, bán trú.Học phí: Phí nội trú - 3.400.000đ/tháng, Phí bán trú - 1.200.000đ/tháng, Học 2 buổi/ngày -2.725.000đ/tháng.

74

THCS và THPT Phùng Hưng

90

Trường tư thục, học 2 buổi/ngày. Nội trú.Học phí: Phí nội trú - 3.000.000đ/tháng, Học 2 buổi/ngày - 1.500.000đ/tháng.

Quận Thủ Đức

75

THPT An Dương Vương

350

Trường tư thục, học 2 buổi/ngày. Nội trú; Bán trú.

Học phí: Phí nội trú - 4.900.000đ/tháng; Phí bán trú - 2.600.000đ/tháng; Học 2 buổi/ngày -

2.900.000đ/tháng.

76

THPT Bách Việt

150

Trường tư thục, học 2 buổi/ngày. Nội trú, bán trú.Học phí: Phí nội trú - 5.230.000đ/tháng, Phí bán trú - 1.650.000đ/tháng, Học 2 buổi/ngày -2.850.000đ/tháng.

Quận Bình Tân

77

Tiểu học, THCS và THPT Ngôi Sao Nhỏ

40

Trường tư thục, học 2 buổi/ngày. Bán trú.Học phí: 11.899.000đ/tháng.

78

THCS và THPT Phan Châu Trinh

525

Trường tư thục, học 2 buổi/ngày. Nội trú; Bán trú.Học phí: Phí nội trú - 2.700.000đ/tháng; Phí bán trú - 830.000đ/tháng, Học 2 buổi/ngày -1.500.000đ/tháng.

79

THCS và THPT Ngôi Sao

180

Trường tư thục, học 2 buổi/ngày. Nội trú; Bán trú.Học phí: Phí nội trú - 6.830.000đ/tháng; Phí bán trú - 5.030.000đ/tháng. Học 2 buổi/ngày -4.580.000đ/tháng.

80

Tiểu học, THCS và THPT Chu Văn An

210

Trường tư thục, học 2 buổi/ngày. Nội trú, Bán trú.Học phí: Phí nội trú - 900.000đ/tháng; Phí bán trú - 500.000đ/tháng; Học 2 buổi/ngày -1.750.000đ/tháng.

81

THPT Trần Nhân Tông

120

Trường tư thục, học 2 buổi/ngày. Nội trú; Bán trú.Học phí: Phí nội trú - 3.200.000đ/tháng; Bán trú - 800.000đ/tháng; Học 2 buổi/ngày -1.600.000đ/tháng.

Xem thêm: Cách Khắc Phục Mắt Lồi - Nguyên Nhân, Triệu Chứng & Cách Chữa Trị

Huyện Bình Chánh

82

Tiểu học, THCS và THPT Bắc Mỹ

50

Trường tư thục, học 2 buổi/ngày. Nội trú. Bán trúHọc phí: Phí nội trú - 9.600.000đ/tháng; Phí bán trú - 3.375.000đ/tháng, Học 2 buổi/ngày -48.060.000đ/tháng.