Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
Đăng nhập tài khoản tienhiep3.vn và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Bạn đang xem: Khung thời gian năm học

">Theo dõi hiệu lực VB
Chia sẻ qua:
*
*

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

________

Số: 3952/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2021


QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021 - 2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội

________________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021 - 2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội:

6. Thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT), thi học sinh giỏi quốc gia và thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

7. Ngày bắt đầu, ngày kết thúc học kỳ I (HKI); học kỳ II (HKII) và kết thúc năm học:

CẤP HỌC

HỌC KỲ I

HỌC KỲ II

NGÀY KẾT THÚC NĂM HỌC

Ngày bắt đầu HK I

Ngày kết thúc HK I

Nghỉ HK I

Ngày bắt đầu HK II

Ngày kết thúc HK II

Mầm non

(thứ Hai)

(thứ Năm)

(thứ Hai)

(thứ Sáu)

(thứ Sáu)

Tiểu học

(thứ Hai)

(thứ Năm)

(thứ Sáu)

(thứ Hai)

(thứ Sáu)

(thứ Sáu)

THCS,

THPT

(thứ Hai)

(thứ Sáu)

(thứ Bảy)

(thứ Hai)

(thứ Bảy)

(thứ Bảy)

GDTX (THCS và THPT)

(thứ Hai)

(thứ Sáu)

(thứ Bảy)

(thứ Hai)

(thứ Bảy)

(thứ Bảy)

8. Các ngày nghỉ trong năm học

- Các ngày nghỉ lễ, tết trong năm học thực hiện theo quy định của Luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hằng năm. Nếu ngày nghỉ lễ, tết trùng vào ngày nghỉ cuối tuần thì được nghỉ bù theo quy định.

Điều 2. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm:

- Chỉ đạo các cấp học, ngành học thực hiện nghiêm túc khung kế hoạch thời gian năm học 2021 - 2022 tại Quyết định này.

- Tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND Thành phố quyết định điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học, thời gian nghỉ học và thời gian kéo dài năm học trong trường hợp đặc biệt (do ảnh hưởng của dịch bệnh hoặc các tình huống bất khả kháng khác).

- Quyết định và báo cáo UBND Thành phố cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù; đảm bảo thời gian nghỉ của giáo viên trong năm học.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem thêm: Nữ Giới Khi Đến Tháng Nên Làm Gì Để Giảm Đau Nhanh Chóng? 5 Mẹo Giúp Bạn Hết Mệt Trong Người

Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành và đơn vị liên quan; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.