nằm trong tính văn bản VB nơi bắt đầu Tiếng Anh Liên quan hiệu lực thực thi Lược đồ nội dung MIX cài về
Đăng nhập thông tin tài khoản tienhiep3.vn và đăng ký kết sử dụng phần mềm tra cứu văn bản.

Bạn đang xem: Khung thời gian năm học

">Theo dõi hiệu lực thực thi hiện hành VB
share qua:
*
*

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

________

Số: 3952/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh

Độc lập - tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 16 mon 8 năm 2021


QUYẾT ĐỊNH

Về việc phát hành khung kế hoạch thời hạn năm học 2021 - 2022 so với giáo dục mầm non, giáo dục và đào tạo phổ thông với giáo dục liên tục trên địa phận thành phố Hà Nội

________________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành size kế hoạch thời hạn năm học 2021 - 2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục và đào tạo phổ thông và giáo dục liên tiếp trên địa bàn thành phố Hà Nội:

6. Thi tốt nghiệp trung học rộng lớn (THPT), thi học viên giỏi non sông và thi khoa học kỹ thuật cấp tổ quốc theo lý giải của Bộ giáo dục và Đào tạo.

7. Ngày bắt đầu, ngày chấm dứt học kỳ I (HKI); học kỳ II (HKII) và dứt năm học:

CẤP HỌC

HỌC KỲ I

HỌC KỲ II

NGÀY KẾT THÚC NĂM HỌC

Ngày bước đầu HK I

Ngày hoàn thành HK I

Nghỉ HK I

Ngày bắt đầu HK II

Ngày chấm dứt HK II

Mầm non

(thứ Hai)

(thứ Năm)

(thứ Hai)

(thứ Sáu)

(thứ Sáu)

Tiểu học

(thứ Hai)

(thứ Năm)

(thứ Sáu)

(thứ Hai)

(thứ Sáu)

(thứ Sáu)

THCS,

THPT

(thứ Hai)

(thứ Sáu)

(thứ Bảy)

(thứ Hai)

(thứ Bảy)

(thứ Bảy)

GDTX (THCS với THPT)

(thứ Hai)

(thứ Sáu)

(thứ Bảy)

(thứ Hai)

(thứ Bảy)

(thứ Bảy)

8. Những ngày nghỉ trong những năm học

- những ngày ngủ lễ, tết trong thời hạn học tiến hành theo cách thức của phương pháp Lao rượu cồn và những văn bạn dạng hướng dẫn hằng năm. Ví như ngày ngủ lễ, tết trùng vào ngày nghỉ cuối tuần thì được ngủ bù theo quy định.

Điều 2. Giám đốc Sở giáo dục và Đào tạo bao gồm trách nhiệm:

- chỉ huy các cấp học, ngành học tập thực hiện nghiêm túc khung kế hoạch thời gian năm học 2021 - 2022 tại đưa ra quyết định này.

- Tham mưu, đề xuất Chủ tịch ubnd Thành phố ra quyết định điều chỉnh form kế hoạch thời hạn năm học, thời gian nghỉ học với thời gian kéo dãn năm học trong trường hợp đặc biệt (do tác động của bệnh dịch lây lan hoặc các trường hợp bất khả phòng khác).

- ra quyết định và báo cáo UBND tp cho học viên nghỉ học trong trường phù hợp thời ngày tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù; đảm bảo an toàn thời gian ngủ của giáo viên trong thời điểm học.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ thời điểm ngày ký.

Xem thêm: Nữ Giới Khi Đến Tháng Nên Làm Gì Để Giảm Đau Nhanh Chóng? 5 Mẹo Giúp Bạn Hết Mệt Trong Người

Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân Thành phố; người có quyền lực cao Sở giáo dục và Đào tạo; Thủ trưởng những Sở, ban, ngành và đơn vị chức năng liên quan; chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.