Kiến cha khoang là chủng loại kiến có cánh (Nairobi fly) rất thịnh hành ở những vùng có khí hậu độ ẩm ướt. Bọn chúng thường sống ở những ruộng lúa, cỏ mục, vườn cửa cây, bãi rác thải, dự án công trình đang xây dựng... Và xuất hiện thêm nhiều vào mùa mưa, khi độ ẩm cao, dễ dàng cho con kiến phát triển.

-->