*Bạn đang xem: Nhu cầu năng lượng của trẻ

*

*

*

*Xem thêm: Cách Chữa Nóng Trong Người, Lã M Thế Nã O đÁ»ƒ HếT Nã³Ng Trong Ngæ°Á»I

*
2 tuổi)Ngày ăn 3 bữa chính, 2 bữa phụBữa chính: Cùng gia đình (cơm)Bữa phụ: thức ăn đủ chất dinh..." data-index="58" src="https://image.tienhiep3.vncdn.com/9yyhf6mtqrqmvcxrryyy-signature-a94f357ff69c15b85ce06366329fff36e3d733297b9005a7fc621b238caf680e-poli-170629124222/85/dinh-dng-v-ch-n-tr-em-58-320.jpg?cb=1500208472" srcset="https://image.tienhiep3.vncdn.com/9yyhf6mtqrqmvcxrryyy-signature-a94f357ff69c15b85ce06366329fff36e3d733297b9005a7fc621b238caf680e-poli-170629124222/85/dinh-dng-v-ch-n-tr-em-58-320.jpg?cb=1500208472 320w, https://image.tienhiep3.vncdn.com/9yyhf6mtqrqmvcxrryyy-signature-a94f357ff69c15b85ce06366329fff36e3d733297b9005a7fc621b238caf680e-poli-170629124222/95/dinh-dng-v-ch-n-tr-em-58-638.jpg?cb=1500208472 638w, https://image.tienhiep3.vncdn.com/9yyhf6mtqrqmvcxrryyy-signature-a94f357ff69c15b85ce06366329fff36e3d733297b9005a7fc621b238caf680e-poli-170629124222/95/dinh-dng-v-ch-n-tr-em-58-1024.jpg?cb=1500208472 1024w" loading="lazy" id="slide-image-57" />