Tiểu sử các thành viên nhóm Super Junior về tên thật, ngày sinh, sở thích… của Leeteuk, Heechul, Han Geng, Hankyung, Yesung, Kangin…

Tiểu sử nhóm Super Junior

*

Tiểu sử các thành viên nhóm Super Junior

Các thành viên chính thức :

이특 Leeteuk | 희철 Heechul | 한긍 Han Geng (한경 Hankyung) | 예성 Yesung | 강인 Kangin | 신동 Shindong | -성민 Sungmin | 은혁 Eunhyuk | 시원 Siwon | 동해 Donghae | 려욱 Ryeowook | 기범 Kibum | 규현 Kyuhyun – Công ty quản lý : SM Entertainment

– Màu bóng chính thức : 펄 사파이어 블루 Pearl Sapphire Blue – Các nhóm lẻ :

+ Super Junior – K.R.Y.

+ Super Junior – T

+ Super Junior – H (Happy)

+ Super Junior – M

+ Super Junior D&E

3. YESUNG Super Junior

*

4. HANGENG (đã rời khỏi nhóm)

*

5. KANGIN

6. SHINDONG

*

7. SUNGMIN

*

8. EUNHYUK

*

9. SIWON Super Junior

*

10. DONGHAE

*

11. RYEOWOOK

*

12. KIBUM (đã rời khỏi nhóm)

*

13. KYUHYUN

*

tu khoa

thanh vien nhom Super Juniortieu su thanh vien nhom Super Juniorthong tin ve nhom nhac Super Juniorsuper junior có mấy thành viênthanh vien nhom super junior hien naysuper junior henry and donghae