*
Phó Thủ tướng cơ quan chính phủ

Vũ Đức Đam


Bạn đang xem: Vũ khoan vũ đức đam

bạn dạng quyền nằm trong Cổng tin tức điện tử thiết yếu phủ. Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử bao gồm phủ" hoặc "www.tienhiep3.vn.vn" khi xây đắp lại thông tin từ các nguồn này.
*

• giáo dục phổ thông: 10/10 • trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Điện cơ, Luật, tài chính • học tập hàm, học vị: Phó Tiến sỹ kinh tế thế giới cùng Quan hệ kinh tế quốc tế • Lý luận bao gồm trị: thời thượng • ngoại ngữ: tiếng Anh, tiếng Pháp

10/1990 - 02/1992

nhân viên Ban phát triển kỹ thuật với Quan hệ đối ngoại, Tổng doanh nghiệp Bưu chủ yếu viễn thông Việt Nam.


3/2003 - 8/2005

Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó chủ tịch rồi Phó quản trị Thường trực ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh, Đại biểu HĐND tỉnh (từ mon 4/2004).


8/2005 - 11/2007

máy trưởng bộ Bưu chủ yếu - Viễn thông (Ủy viên dự khuyết tw Đảng khóa X từ thời điểm tháng 4/2006).


11/2007 - 5/2008

Ủy viên dự khuyết tw Đảng, Phó bí thư sở tại Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh.


8/2010 – 8/2011

Ủy viên dự khuyết trung ương Đảng (Ủy viên tw Đảng khóa XI từ tháng 01/2011), túng bấn thư tỉnh ủy tỉnh giấc Quảng Ninh.


8/2011 – 11/2013

Ủy viên tw Đảng, Ủy viên Ban Cán sự đảng bao gồm phủ, bộ trưởng, công ty nhiệm Văn phòng chủ yếu phủ.


11/2013 - 10/2019

Ủy viên trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự đảng chủ yếu phủ, Phó Thủ tướng chính phủ.


10/2019 - 12/2019

Ủy viên trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự đảng bao gồm phủ, Phó Thủ tướng chính phủ nước nhà kiêm túng thiếu thư Ban Cán sự đảng bộ Y tế.


12/2019 - 7/2020

Ủy viên trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự đảng thiết yếu phủ, Phó Thủ tướng chính phủ kiêm túng thư Ban Cán sự đảng bộ Y tế, điều hành các bước thuộc thẩm quyền của bộ trưởng cỗ Y tế.


Từ 7/2020 - nay

Ủy viên tw Đảng, Ủy viên Ban Cán sự đảng bao gồm phủ, Phó Thủ tướng thiết yếu phủ. Tại Đại hội đại biểu toàn nước lần máy XIII của Đảng, được bầu lại vào Ban Chấp hành trung ương Đảng.


*Xem thêm: Chính Thức Phát Động Cuộc Thi Nói Tiếng Anh ", Cuộc Thi Hùng Biện Tiếng Anh 2020

bạn dạng quyền ở trong Cổng tin tức điện tử bao gồm phủ. Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử bao gồm phủ" hoặc "www.tienhiep3.vn.vn" khi thiết kế lại thông tin từ các nguồn này.